Pistolet 1 poziom podstawowy

Szkolenie podstawowe dedykowane jest zarówno dla osób bez doświadczenia w posługiwaniu się bronią palną oraz dla początkujących strzelców, a także dla osób posiadających broń palną chcących poprawić swoje umiejętności w posługiwaniu się bronią palną. Dewiza każdego poziomu szkolenia: BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM Zajęcia odbywają się z użyciem broni bojowej typu: GLOCK, COLT, REWOLWER, CZ. Program szkolenia: - Zasad bezpieczeństwa w posługiwania się...

Pistolet 2 poziom średni

Szkolenie na poziomie średnim dla osób, które opanowały 1 poziom szkolenia podstawowego i chcą doskonalić swoje umiejętności na wyższym poziomie . Zajęcia odbywają się z użyciem broni bojowej typu: GLOCK, COLT, REWOLWER, CZ. Program szkolenia: - Zasad bezpieczeństwa w posługiwania się krótką bronią palną oraz zasady       zachowania się na strzelnicy - Awarie broni/rodzaje zacięć oraz sposoby ich bezpiecznego usuwania - Sposoby przeładowywania...

Pistolet 3 poziom zaawansowany

Szkolenie to jest skierowane tylko dla osób, które ukończyły 1 i 2 poziom szkolenia znają zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną, potrafią sprawnie usuwać zacięcia/awarie broni, mają opanowane czynności manualne-taktyczna/dynamiczna wymiana magazynka w różnych postawach i przejdą praktyczne strzelanie. W przypadku szkolenia zaawansowanego szczegóły i program ustalany jest indywidualnie.