Pistolet 3 poziom zaawansowany

Szkolenie to jest skierowane tylko dla osób, które ukończyły 1 i 2 poziom szkolenia znają zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną, potrafią sprawnie usuwać zacięcia/awarie broni, mają opanowane czynności manualne-taktyczna/dynamiczna wymiana magazynka w różnych postawach i przejdą praktyczne strzelanie. W przypadku szkolenia zaawansowanego szczegóły i program ustalany jest indywidualnie.